ARTISTS
Tadaaki Kuwayama Masatoshi Masanobu Micha Ullman
Sadaharu Horio Akiko Horio Simon Fitzgerald
Akio Igarash Akio Kawai Kwang-yeop Cheon
Yoko Sawai Takashi Suzuki Andreas Karl Schulze
Keiko Ikeda Kazushi Kusakabe Dan Flavin
Isa Mitake Tamotsu Shiihara Urlich Eruben
Takashi Suzuki Yoshihiko Kitano John Carter
Jun Koshino Hitoshi Kanamura Donald Judd
Makoto Kumagai Yoko Miura John Gasper
Makiko Yamauchi Tomoko Maeda
Akiyuki Nakanishi Hiromi Kawahigashi
Maiko Fukuoka Taichi Kodama
Yoshikazu Yamaguchi Jun Nishizono Asa Nakamura
Naomi Hamaguchi Shohei Shimokawa